top of page

PRIVACY VERKLARING

UITGELICHT

WAAROM EEN PRIVACY VERKLARING

 

Op basis van deze informatie kan de betrokkene (Website bezoeker) beslissen of hij zijn persoonsgegevens met ons als organisatie wil delen of niet. Daarnaast is een privacy verklaring belangrijk voor de organisatie die de persoonsgegevens verwerkt. De organisatie kan daarmee aantonen dat zij voldoet aan haar informatieplicht.

Privacy beleid aangaande verwerking persoonsgegevens.

Wanneer u aan ons uw persoonsgegevens beschikbaar stelt via onze website of ander zins, zullen wij deze verwerken in overeenstemming met de nationale wetgeving op de verwerking van persoonsgegevens AVG, zoals dit door ons opgenomen is in de navolgende privacy verklaring.

Verzameling en verwerking


Wij zullen uw persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen en verwerken, wanneer u interacties met ons aangaat via diverse kanalen, waaronder onze website, email en/of telefonisch. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om u de diensten te kunnen verlenen en/of producten te leveren waar u om vraagt.

 

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken zijn:

  • Contactinformatie zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, aanspreektitel, enz.

  • Informatie die u ons verschaft, wanneer u contact met ons opneemt via online contactformulieren.

Doeleinden en gronden:


Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor legitieme doeleinden en over het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer:

  • u toestemming heeft verleend voor dergelijke verwerking of,

  • de verwerking noodzakelijk is om de inhoud van een contract uit te voeren of,

  • de verwerking noodzakelijk is om wettelijke verplichtingen na te komen waaraan wij onderworpen zijn of,

  • de verwerking noodzakelijk is voor legitieme doeleinden die wij of derden nastreven, voor zover een dergelijke verwerking voor u niet als nadelig kan worden aangemerkt. Als legitieme doeleinden gelden ons belang in de ontwikkeling, evaluatie, marketing en verkoop van onze producten en diensten, het nastreven, ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties met onze klanten, leveranciers en andere zakelijke relaties,

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om uw gebruik van onze diensten en onze producten te faciliteren.

  • Om contact met u op te nemen als onderdeel van een gewone zakelijke relatie met een klant.

  • Om u offertes, facturen, mail enz. te sturen, als onderdeel van de zakelijke relatie

  • Om te voldoen aan eventuele toepasselijke wetgeving.

 

Bewaartermijn


Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden.

Delen met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van onze diensten aan u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Onthulling en overdracht van uw persoonsgegevens aan derden wordt tot een minimum beperkt. Wij kunnen persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden aan derden onthullen of beschikbaar stellen:

Als het om derden gaat die diensten voor ons verrichten, bijv. hostingdiensten, IT-support, administratieve diensten enz.
Om onze wettige rechten te bepalen, geldend te maken of te verdedigen.
Wanneer u uw voorafgaande toestemming heeft verleend om persoonsgegevens aan derden te onthullen.
In geval van een fusie, verkoop, overdracht of andere verandering in de eigendomsverhoudingen of een deel daarvan geldt (inclusief, maar niet beperkt tot gevallen waarin sprake is van een faillissement of een vergelijkbare procedure).

Cookies


Bouwbedrijf Wagenaar v.o.f. gebruikt op onze website alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze zijn nodig voor de werking van de website en de optimalisatie. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat en/of verwijdert.

Links naar andere websites


Onze website kan links naar andere websites of geïntegreerde sites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven (websites van derden) of voor de werkwijzen van dergelijke bedrijven met betrekking tot de verzameling van persoonsgegevens. Wanneer u websites van derden bezoekt, adviseren wij u het privacy beleid van de betreffende website te raadplegen.

Beveiliging


Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en gebruikt passende maatregelen om in de veiligheid van uw persoonsgegevens te voorzien.

 

Uw rechten


U heeft recht om uw persoonsgegevens die verwerkt zijn of worden, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de inzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen alle informatie die onjuist of niet actueel is, op uw verzoek verwijderen of corrigeren. Om gebruik te maken van een van bovenstaande rechten, kunt u contact met ons op te nemen via info@crei.services

Let op: wanneer u het niet eens bent met onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactinformatie


Mocht u vragen of verzoeken hebben over onze verwerking van persoonsgegevens of het privacy beleid in algemene zin, dan kunt u contact met ons opnemen.

bottom of page